:
E-Mail: :
RU | EN

Syrena's UTAU Russian reclist

: 2011-01-05 10:05:23
: http://ontext.info/41018
() .
! !

Full russian reclist.
Attention! This reclist contains more than 1000 sounds!

a-
b-
ba-
be-
bi-
bla-
bli-
blo-
blu-
bly-
blya-
blye-
blyo-
blyu-
bna-
bni-
bno-
bnu-
bny-
bnya-
bnye-
bnyo-
bnyu-
bo-
bq-
bqa-
bqe-
bqi-
bqo-
bqu-
bra-
bri-
bro-
bru-
bry-
brya-
brye-
bryo-
bryu-
bu-
bya-
bye-
byo-
byu-
by-
bza-
bzi-
bzo-
bzu-
bzy-
bzya-
bzye-
ch-
cha-
che-
chi-
cho-
chu-
chna-
chni-
chno-
chnu-
chny-
chnya-
chnyo-
chqa-
chqe-
chqi-
chqo-
chqu-
d-
da-
de-
di-
dje-
djo-
dju-
djja-
djje-
djji-
djjo-
djju-
dla-
dli-
dlo-
dlu-
dly-
dlya-
dlye-
dlyo-
dlyu-
dna-
dni-
dno-
dnu-
dny-
dnya-
dnye-
dnyo-
dnyu-
do-
dq-
dqa-
dqe-
dqi-
dqo-
dqu-
dra-
dri-
dro-
dru-
dry-
drya-
drye-
dryo-
dryu-
du-
dva-
dvi-
dvo-
dvu-
dvy-
dvya-
dvye-
dvyo-
dya-
dye-
dyo-
dyu-
dy-
dza-
dze-
dzo-
dzu-
dzy-
e-
f-
fa-
fe-
fcha-
fche-
fchi-
fcho-
fchu-
fha-
fhi-
fho-
fhu-
fhy-
fhya-
fhye-
fi-
fka-
fki-
fko-
fku-
fky-
fkye-
fkra-
fkri-
fkro-
fkru-
fkry-
fkrya-
fkrye-
fkryo-
fkryu-
fla-
fli-
flo-
flu-
fly-
flya-
flye-
fna-
fni-
fno-
fnu-
fny-
fnya-
fnye-
fnyu-
fo-
fpa-
fpi-
fpo-
fpu-
fpy-
fpya-
fpye-
fpyo-
fpyu-
fpra-
fpri-
fpro-
fpru-
fpry-
fprya-
fprye-
fpryo-
fpryu-
fq-
fqa-
fqe-
fqi-
fqo-
fqu-
fra-
fro-
fru-
fsa-
fsi-
fskra-
fskri-
fskro-
fskru-
fskry-
fskrye-
fstra-
fstri-
fstro-
fstru-
fstry-
fstrya-
fstrye-
fso-
fsy-
fsya-
fsye-
fsyo-
fsyu-
fta-
fte-
fti-
fto-
ftu-
fty-
ftya-
ftye-
ftyo-
fu-
fya-
fye-
fyo-
fyu-
fy-
g-
ga-
ge-
gi-
gla-
gli-
glo-
glu-
gly-
glya-
glye-
glyo-
glyu-
gma-
gmi-
gmo-
gmu-
gmy-
gna-
gni-
gno-
gnu-
gny-
gnya-
gnye-
gnyo-
gnyu-
go-
gq-
gqa-
gqe-
gqi-
gqo-
gqu-
gra-
gri-
gro-
gru-
gry-
grya-
grye-
gryo-
gryu-
gu-
gva-
gvi-
gvo-
gvu-
gvy-
gvye-
gya-
gye-
gyo-
gyu-
gy-
h-
ha-
he-
hi-
hka-
hki-
hko-
hku-
hky-
hkye-
hna-
hni-
hno-
hnu-
hny-
hnya-
hnye-
hnyo-
hnyu-
ho-
hq-
hqa-
hqo-
hqu-
hra-
hri-
hro-
hru-
hry-
hrya-
hrye-
hryo-
hryu-
hsa-
hsi-
hso-
hsu-
hsy-
hsya-
hsye-
hu-
hva-
hvi-
hvo-
hvy-
hya-
hye-
hy-
i-
iy-
jj-
jja-
jda-
jdi-
jdo-
jdu-
jdy-
jdya-
jdye-
jdyo-
jdyu-
jga-
jgi-
jgo-
jgu-
jje-
jji-
jjo-
jjqa-
jjqe-
jjqi-
jjqo-
jjqu-
jju-
jla-
jli-
jlo-
jlu-
jly-
jma-
jmi-
jmo-
jmu-
jmyo-
jna-
jni-
jno-
jnu-
jny-
jnya-
jnye-
jnyo-
jnyu-
jra-
jri_
jro-
jru-
jry-
jrye-
jva-
jvi-
jvo-
jvu-
jvy-
k-
ka-
ke-
ki-
kla-
kli-
klo-
klu-
kly-
klya-
klye-
klyo-
klyu-
kna-
kni-
kno-
knu-
kny-
knya-
knye-
ko-
kq-
kqa-
kqe-
kqo-
kqu-
kra-
kri-
kro-
kru-
kry-
krya-
krye-
kryo-
kryu-
ksa-
kscha-
ksche-
kschi-
kscho-
kschu-
ksha-
kshe-
kshi-
ksho-
kshu-
ksi-
kso-
ksu-
ksy-
ksye-
ksyu-
kta-
kti-
kto-
ktu-
kty-
ktya-
ktye-
ktyo-
ktyu-
ku-
kva-
kvi-
kvo-
kvu-
kvy-
kvye-
kvyo-
kya-
kye-
kyo-
kyu-
ky-
kza-
kzi-
kzo-
kzu-
kzye-
l-
la-
le-
lga-
lgi-
lgo-
lgu-
lgy-
lgye-
li-
lka-
lki-
lko-
lku-
lky-
lkye-
lo-
lpa-
lpi-
lpo-
lpu-
lpy-
lpya-
lpye-
lq-
lqa-
lqe-
lqi-
lqna-
lqni-
lqno-
lqnu-
lqny-
lqnye-
lqnyo-
lqo-
lqu-
lqva-
lqvi-
lqvo-
lqvu-
lqvya-
lqvye-
lqvyo-
lu-
lva-
lvi-
lvo-
lvu-
lvya-
lvye-
lvyo-
lya-
lye-
lyo-
lyu-
ly-
m-
ma-
me-
mi-
mla-
mli-
mlo-
mlu-
mlya-
mlye-
mlyo-
mlyu-
mo-
mq-
mqa-
mqe-
mqi-
mqo-
mqu-
mra-
mri-
mro-
mru-
mrya-
mrye-
mryo-
mryu-
mu-
mya-
mye-
myo-
myu-
my-
n-
na-
ne-
ni-
no-
nq-
nqa-
nqe-
nqi-
nqo-
nqu-
nra-
nri-
nro-
nru-
nry-
nrye-
nu-
nya-
nye-
nyo-
nyu-
ny-
o-
p-
pa-
pcha-
pchi-
pcho-
pchu-
pchye-
pe-
pha-
pho-
pi-
pla-
pli-
plo-
plu-
ply-
plya-
plye-
plyo-
plyu-
pna-
pni-
pno-
pnu-
pny-
pnye-
pnyo-
pnyu-
po-
pq-
pqa-
pqe-
pqi-
pqo-
pqu-
pra-
pri-
pro-
pru-
pry-
prya-
prye-
pryo-
pryu-
psa-
pscha-
pschi-
pscho-
pschu-
psha-
pshi-
psho-
pshu-
psi-
psu-
psy-
pta-
pti-
pto-
ptu-
pty-
ptya-
ptye-
ptyo-
ptyu-
pu-
pya-
pye-
pyo-
pyu-
py-
rla-
rli-
rlo-
rlu-
rly-
rlya-
rlyo-
rr-
rra-
rre-
rri-
rro-
rrq-
rrqa-
rrqe-
rrqi-
rrqo-
rrqu-
rru-
rry-
rrya-
rrye-
rryo-
rryu-
rva-
rvi-
rvo-
rvu-
rvy-
rvye-
rvyo-
s-
sa-
sch-
scha-
sche-
schi-
scho-
schu-
se-
shh-
shha-
shhe-
shhi-
shho-
shhqa-
shhqe-
shhqi-
shhqo-
shhqu-
shhu-
shto-
si-
sja-()
sje-()
sji-()
sjo-()
sju-()
ska-
ski-
sko-
sku-
sky-
skye-
skyo-
skra-
skri-
skro-
skru-
skrya-
skrye-
skryo-
skryu-
sla-
sli-
slo-
slu-
sly-
slya-
slye-
slyo-
slyu-
sma-
smi-
smo-
smu-
smy-
smya-
smye-
sna-
sni-
sno-
snu-
sny-
snya-
snye-
so-
spa-
spi-
spo-
spu-
spy-
spya-
spye-
spra-
spri-
spro-
spru-
spry-
sprya-
sprye-
sq-
sqa-
sqe-
sqi-
sqo-
squ-
sra-
sro-
srtu-
sru-
sry-
srye-
sta-
sti-
sto-
stra-
stri-
stro-
stru-
stry-
strye-
stryo-
stu-
sty-
stya-
stye-
styo-
su-
sva-
svi-
svo-
svu-
svy-
svya-
svye-
svyo-
sya-
sye-
syo-
syu-
sy-
t-
ta-
te-
ti-
tka-
tki-
tko-
tku-
tla-
tli-
tlo-
tlu-
tly-
tlya-
tlye-
tlyu-
tkra-
tkri-
tkro-
tkru-
tkry-
tkrya-
tkrye-
tkryo-
tkryu-
to-
tq-
tqa-
tqe-
tqi-
tqma-
tqmo-
tqmu-
tqmye-
tqo-
tqu-
tra-
tri-
tro-
tru-
try-
trya-
trye-
tryo-
tryu-
tu-
tva-
tvi-
tvo-
tvu-
tvy-
tvye-
tvyo-
tya-
tye-
tyo-
tyu-
ty-
tz-
tza-
tze-
tzi-
tzo-
tzu-
tzva-
tzvi-
tzvo-
tzvu-
tzvye-
tzvyo-
u-
v-
va-
ve-
vi-
vla-
vli-
vlo-
vlu-
vly-
vlya-
vlye-
vlyo-
vlyu-
vna-
vni-
vno-
vnu-
vny-
vnya-
vnye-
vnyo-
vnyu-
vo-
vq-
vqa-
vqe-
vqi-
vqo-
vqu-
vra-
vri-
vro-
vru-
vry-
vrya-
vrye-
vryo-
vryu-
vu-
vya-
vye-
vyo-
vyu-
vy-
vza-
vzi-
vzo-
vzu-
vzy-
vzya-
vzye-
vzyo-
vzyu-
vzra-
vzri-
vzro-
vzru-
vzry-
vzrya-
vzrye-
vzryo-
vzryu-
ya-
ye-
yi-
yo-
yu-
y-
z-
za-
ze-
zi-
zla-
zli-
zlo-
zlu-
zly-
zlya-
zlye-
zlyu-
zma-
zmi-
zmo-
zmu-
zmy-
zmya-
zmye-
zmyo-
zna-
zni-
zno-
znu-
zny-
znya-
znye-
znyo-
znyu-
zo-
zq-
zqa-
zqe-
zqi-
zqo-
zqu-
zra-
zri-
zro-
zru-
zry-
zrya-
zrye-
zryo-
zryu-
zu-
zva-
zvi-
zvo-
zvu-
zvy-
zvya-
zvye-
zvyo-
zya-
zye-
zyo-
zyu-
zy-

ontext.info .