Авторизация:
E-Mail: Пароль:
Закрыть
RU | EN

Поговоримо про зміну СИСТЕМИ в Україні

Опубликовано: 2018-12-07 14:52:49
Этот текст доступен по адресу: http://ontext.info/107615
Мене звуть Юрій Ївасик.
Сьогодні 07 грудня 2018 року.

Поговоримо про зміну СИСТЕМИ в Україні.

Цей текст має пункти, але це не означає, що спочатку потрібно робити одне, а потім – інше. Все необхідно робити одночасно, комплексно.

І. Імперативний мандат
В Україні є система. Це система ЗАГАЛЬНИХ ВИБОРІВ та ГОЛОСУВАННЯ БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ.
Ця система діє давно та в більшості країн світу. Чим же вона нам не підходить?
1. Ви́бори — передбачена конституцією та законами форма прямого народовладдя, за якою шляхом голосування формуються представницькі органи державної влади та місцевого управління (самоврядування).

В історії відомі різні шляхи здійснення безпосередньої демократії. Найдавніший — Народні збори, де кожен міг висловлювати свою думку. Це було ще в часи первіснообщинного ладу, де на загальних зборах роду обиралися старійшини, пізніше — і воєначальники. Для прийняття рішень під час народних зборів різні народи використовували різні способи голосування. У стародавніх Греції та Римі громадяни голосували піднятими руками або кидали у величезний глек чорні і білі боби. У Великому Новгороді голосували криком. Звідси походить саме поняття «голосувати» — подавати голос, кричати. Перемагав на виборах той кандидат, за якого голосніше кричали. На Запорізькій Січі, голосуючи, козаки кидали шапки на купи — «за» і «проти». З часом процедура виборів ускладнилась.

Громадяни держави, що мають право брати участь у виборах, є виборцями. Коло виборців, що збирається голосувати чи голосує за певну політичну партію на парламентських, президентських чи місцевих виборах, називається електоратом (лат. elector — виборець).

Громадяни беруть участь у виборах на основі виборчого права.
Виборче право — це система нормативно-правових актів, що встановлюють та регулюють права виборців у формуванні виборних органів державної влади та місцевого управління (самоврядування).

Завдяки виборам, що є формою безпосереднього народовладдя, одержують можливість функціонувати на законних підставах органи представницької демократії.

Наприкінці XVIII ст. було розроблено класичну теорію виборів, основні ідеї якої зводяться до визнання того, що суверенітет невід'ємно належить нації, у ряді країн народу, який є джерелом будь-якої влади. Народ доручає здійснення влади своїм представникам (депутатам), яких визначає шляхом проведення демократичних виборів.

З часом утвердились певні вимоги і правила, виконання яких покликано забезпечити об'єктивне виявлення волі виборців, утруднити чи зробити неможливою фальсифікацію результатів виборів. Найважливіші з них закріплено у конституціях демократичних держав. Сукупність таких конституційних норм утворює конституційний інститут виборів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Норми цього інституту можна поділити на декілька груп:
• норми, які закріплюють основні вимоги і правила, пов'язані з самою процедурою проведення виборів;
• норми, що визначають коло осіб, які наділяються активним виборчим правом, тобто правом обирати представників до органів держави та органів місцевого самоврядування;
• норми, що визначають коло осіб, які наділяються пасивним виборчим правом, тобто правом бути обраними до органів державної влади, органів місцевого самоврядування чи на виборну посаду.

Приклади систем виборів:
• мажоритарна система відносної більшості (наприклад, США, Велика Британія, Канада, Індія);
• мажоритарна система абсолютної більшості (наприклад, Франція), іноді у формі альтернативного голосування (наприклад, Австралія);
• пропорційна система (наприклад, Ізраїль, більшість країн Західної Європи, деякі країни Південної Америки);
• система з додатковим членством (наприклад, Німеччина);
• обмежене голосування (наприклад, Японія).

Імперативний мандат — правило, згідно з яким депутат представницького органу влади зв'язаний наказами виборців і протягом усієї своєї діяльності відповідальний перед ними. При цьому законодавчо закріплена можливість дострокового відкликання депутатів, що не виправдали довіри виборців. Імперативний мандат існує, в основному, в соціалістичних, але подекуди і в деяких інших країнах. У державах ліберальної демократії імперативний мандат, як правило, не застосовується через його протиріччя принципу національного представництва. Одним з винятків є імперативний мандат в одній з палат парламенту Німеччини — бундесраті, що формується не виборцями, а урядами земель федерації: депутати зобов'язані дотримуватися рекомендацій своїх урядів.
Підставами для дострокового припинення депутатських повноважень є:
• виїзд за кордон на постійне місце проживання,
• заява про складання повноважень,
• вступ в дію обвинувачуваного вироку,
• визнання судом депутата недієздатним,
• у випадку занять, що несумісні з депутатським статусом,
• а також у випадку смерті.

Що ж до депутатів місцевих рад, то 12 січня 2007 року Верховною Радою України був прийнятий закон про імперативний мандат для цих депутатів.

Щодо депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим, то, відповідно до закону, повноваження такого депутата припиняються достроково, без рішення Верховної Ради Автономної республіки Крим, у разі відкликання його політичною партією, (виборчим блоком політичних партій), за виборчими списками відповідної організації якої його обрано депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим. При цьому депутат може бути відкликаний виборцями та відповідною політичною партією на підставі:
• порушення депутатом Конституції і законів України, інших актів законодавства України, Конституції та нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим;
• незадовільне виконання депутатських обов'язків, визначених цим Законом та іншими законами України;
• використання депутатського мандата в особистих та корисливих цілях,
• систематичне порушення норм етики і моралі.

Фальсифікація. Дуже часто перебіг виборчої кампанії супроводжується навмисними спробами деяких політичних сил сфальсифікувати результати виборів, тобто незаконними методами домогтись іншого (вигіднішого для себе) підсумку виборів, ніж він мав би вийти виходячи зі справжньої волі виборців. Методи фальсифікації бувають дуже різноманітними:
• непомітне підкидання чи приховування бюлетенів;
• непомітне виправлення заповнених бюлетенів;
• різні прийоми, що дозволяють виборцю проголосувати кілька разів (наприклад, на різних виборчих дільницях);
• сприяння відмові зареєструвати деякого кандидата з надуманих причин;
• порушення таємниці голосування;
• агітація незаконними методами або в період, коли агітацію заборонено (як правило, закон не дозволяє агітувати в день голосування, а часто також і напередодні);
• розповсюдження неправдивої негативної інформації про суперників тощо.
Закон, як правило, передбачає багато механізмів задля запобігання фальсифікаціям, зокрема, присутність на виборах спостерігачів від різних політичних сил, але все одно часто не вдається уникнути суттєвих порушень.
У новітній Україні фальсифікації виборів були важливою політичною реальністю. Адже саме це стало причиною Помаранчевої революції 2004 року. Після Помаранчевої революції фальсифікацій значно поменшало, хоча й досі після кожних виборів знаходяться політичні сили, які звинувачують інші політичні сили у фальсифікаціях і подають відповідні судові позови.

Чим система ЗАГАЛЬНИХ ВИБОРІВ чи ПРЯМОГО НАРОДОВЛАДДЯ та ГОЛОСУВАННЯ БІЛЬШІСТЮ Україні не підходить?

1. Де ж той лідер?
Один лікар дуже полюбляв акваріумних рибок, особливо стайних. В самому великому акваріумі у нього плавала дружна стайка риб. Лікар годинами дивився на їх скоординовані рухи та дружні взаємовідносини.
- Хто ж серед них лідер? Хто саме ними керує?
Він відсаджував по черзі різних рибок, але лідера, керівника так і не зміг знайти. Тоді він перегородив акваріум склом по діагоналі і поділив стаю риб навпіл. Одна половина зграї плавала так як і раніше – дружно, всі разом. Друга половина зграї розбіглася і стала плавати як кому заманеться: боком, вперед хвостом і навіть догори животом. В цій половині акваріуму хтось з рибок повинен був взяти на себе роль лідера, але такого щось ніяк не знаходилося. Рибки почали здихати.

2. Пасив та актив.
На при кінці шестидесятих років до нас у Дніпропетровськ з лекціями від товариства «Знання» приїхав лікар-кардіолог академік Амосов. Я тоді вчився у медичному інституті і з цікавістю пішов на його лекції – гадав, що вони будуть про вади серця. Але він прочитав лекції з виховання. І ось там Амосов навів цікавий приклад.
Вчені під віварій відвели дві великі кімнати. В одній кімнаті було тепло, світло, багато їжі та питва. А в другій – холодно, темно, ні води, ні їди. З кімнати в кімнату можна було вільно ходити. В теплу кімнату вчені запустили більше ста білих лабораторних мишей. Їм там дуже сподобалось. Але понад 15% мишей (актив, «шукачі», екстремали) побігли у темну, холодну кімнату.
- Нащо? Що вони там шукали?
Вчені замість мишей запустили у теплу кімнату більше ста щурів. І теж майже 20% щурів зацікавила темна холодна кімната.
Замінили щурів на котів, потім – на собак, на мавп, але картина таж сама – 20% активу бігли у темну, холодну кімнату.
Вчені припустили, що і серед спільноти людей знайдеться 20% активу, екстремалів, шукачів, які і самі підуть туди, куди їх ніхто не запрошує, та ще інших за собою покличуть. Тобто спільноту можливо завжди поділити на 80% (пасив) та 20% (актив).
- Хто ж серед активу?
- Шукачі кращої долі, вчені, винахідники;
- розвідники, воїни, підривники, любителі ризику, стрільби, бійки, війни, мінери;
- спортсмени, чемпіони, скелелази, парашутисти, боксери, борці;
- екстремали, забіяки, хулігани, грабіжники, розбійники, вбивці;
- істерики, збудливі психопати, маніяки, наркомани;
- негативні лідери;
- позитивні лідери.

Тож, при умові ЗАГАЛЬНОГО голосування та ПРЯМОЇ ДЕМОКРАТІЇ, завжди ВИГРАЄ ПАСИВ (80%)!!! А пасиву ніякі зміни не потрібні, він за всяких умов пристосовується. А актив – програє!!!
Але актив не хоче програвати, він бунтує, кличе на барикади, до повстання!!! А попереду в активі – НЕГАТИВНІ ЛІДЕРИ!
Якщо голосують БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ – знов виграє пасив, а актив програє, тобто – конфронтація, радикалізм, опозиція.

Який же тоді вихід?
У США трохи кращу систему обрали. Виборці спочатку обирають ВИБОРЩИКІВ, а ті потім від імені всіх виборців обирають ОБРАНЦІВ. Тобто Виборці обирають АКТИВ, а ті обирають Обранців. Але хто попадає до АКТИВу?
Тому в США мріють перейти від цієї системи до загального голосування.
А суть в тому, що і Виборщики, і Загальне голосування – погані системи, тому що до влади приходять НЕГАТИВНІ лідери.

Система обрання в США краща, але необхідно не просто обирати АКТИВ, а обирати ПОЗИТИВНИХ ЛІДЕРІВ! Запам’ятайте це!

Система голосування БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ теж негативна, так як БІЛЬШІСТЬ – це знов ПАСИВ. При голосуванні більшістю – меншість програє. Це призводить до протистояння, до опозиції, конфронтації. А самі найкращі відкриття, пропозиції є саме у меншості. Потрібно і цю систему міняти – на ОДНОГОЛОСНЕ голосування, на консенсус. Запам’ятайте це!
Скажете, що таке не можливо. Так, коли голосують негативні та позитивні лідери, психопати, маніяки та інші різні за складом психіки та знань люди, то це майже неможливо. А коли голосують розумні, інформовані, позитивні – то вони завжди знайдуть вихід з найскрутнішого становища.

**
Ще Гіппократ винайшов, що нормальних людей за складом психіки можливо поділити на чотири групи: холерики, сангвініки, флегматики та меланхоліки.
Вчені вирішили кожну з цих груп поділити ще на чотири групи. Дехто ділив далі знов на чотири та знов. Але на сьогодні психологи прийшли до висновку, що поділ людей на шістнадцять груп кращий.

_____________________________________

Нині популярна типологія Майерс-Бріггс, яка дозволяє розділити усіх на 16 типів осіб по Юнгу. Саме цей учений в 1940-х розробив систему, яка отримала широке поширення в країнах ЄС і США. Цю типологію використовують у бізнесі, а також тест проходять ті, хто бажає визначитися з професією. Існує також типологія, яка розділяє людей на 16 соціоністичних типів, - цей варіант також популярний і існує разом з першим.

16 типів особи по Юнгу: типи людей, Тест МВТI, розроблений на основі теорії Юнга ученими Майерс і Бріггс, включає 8 шкал, які пов'язані попарно між собою. Пройшовши тестування, людина починає краще розуміти, які його переваги, прагнення і принципи:
1. Шкала E - I розповідає про загальну орієнтацію свідомості :
- Е (экстраверт) - орієнтація на об'єкти; - I (інтроверт) - орієнтація всередину, на самого себе.
2. Шкала S - N - відбиває обраний спосіб орієнтування в ситуації:
- S (здоровий глузд) - на факти; - N (інтуїція) - на передчуття, загальну інформацію.
3. Шкала T - F - як людина приймає рішення:
- T (мислення) - здатність раціонально зважити "за і проти"; - F (почуття) -рішення приймаються спонтанно, емоційно.
4. Шкала J - P - як готується рішення:
- J (судження) - планування і впорядковування;
- P (сприйняття) - прагнення орієнтуватися за обставинами.
Коли людина проходить тест, вона отримує позначення з чотирьох букв (наприклад, ISTP), яке і означає один з 16 типів.

Соціоніка: 16 типів особи.
Така типологія багато в чому схожа з попередньою, але після проходження тестування людина отримує не буквене або чисельне позначення, а назву "псевдоніма" свого психотипа. Типології дві - по іменах відомих людей (її розробила А.Аугустинавичюте), і за типом особи, запропоновану
В. Гуленко.

Таким чином, 16 типів мають наступні позначення:
- Дон Кихот (Шукач);
- Джек Лондон (Підприємець);
- Драйзер (Хранитель);
- Достоєвський (Гуманіст);
- Гексли (Порадник);
- Бальзак (Критик);
- Штирлиц (Адміністратор);
- Єсенін (Лірик);
- Габен (Майстер);
- Гюго (Ентузіаст);
- Робесп'єр (Аналітик);
- Цезарь (Політик);
- Жуков (Маршал);
- Максим Горький (Інспектор);
- Гамлет (Наставник);
- Дюма (Посередник).

Э й інші розподіли за знаменитими особами, серед яких є Гітлер, Сталін, та інші.

То ким би ви хотіли бачити Президентом України: Флегматика чи Холерика, Істерика чи збудженого Психопата, Сталіна чи Гітлера, а може шукача Дон Кіхота чи маршала Жукова?

Не поспішайте, бо ми ще не закінчили.
Розподілів людей за тими чи іншими якостями ще багато.

На Русі багато століть, а може – тисячоліть тому назад був інший типологічний розподіл. Всіх творінь в людському тілі розподіляли:
(http://derzhavarus.ru/tipy-ljudej.html)
Ас (АЗЪ) – вищий рівень, але верхньої планки немає – безкінечно високий розвиток;
ЧеловѢкъ – верхній рівень трансцендентальний – «Человек», тобто Духовний або Безсмертний (не плутайте з Кащеями - вони біси, тобто смертні, тому руський витязь Кащея і перемагав).
Людина – семеричний рівень (або як раніше говорили: людь), крім того, що він живе на
Землі, йому ще цікава поезія, музика, думає про навколишній світ, про те, що всередині і що зовні.
Жить - трійчастий рівень відноситься до жителів (або Жити), тобто живуть в Яві, в матерії, вони прив'язані до своїх почуттів, інстинктів, до землі, живуть як би одним життям, тобто: «Я живу, у мене все нормально, а до решти мені байдуже».
Ці типи людей знаходяться в позитивному полі.
А їх протилежності, як би люди-антиподи: Нежить, Нелюдь, Біс. Тобто якщо в позитивному полі Людина ( «чоло» - думка, «вік» - час, тобто мислячий в часі), то його антипод: біс - що не вміє робити ні те, ні те, ні те.
- Нежить –
- Нелюдь –
- Біс –
- Кащеї – нижчий рівень, але не має найнижчої планки (безкінечне падіння).
Кащеї керують Бісами.

Знов питаю – кого оберете Президентом чи Гетьманом України?
Може «НЕЛЮДЬ»?
Зовнішньо може виглядати гарно. М’язи накачені. Сильний негативний лідер. Полюбляє військову техніку. Бажає сподобатись. Багато обіцяє, навіть нездійсненне! Кличе до перемоги та розширення кордонів держави чи імперії! У той же час «з барського плеча» може щось віддати, подарувати
(не своє).

Мені більш подобаються перші дві категорії: Аси та ЧеловѢкі.

ІІ. «МАТРЬОШКА»

Ми вже знаємо, що нам потрібні «ПОЗИТИВНІ ЛІДЕРИ» та «ОДНОГОЛОСНЕ ГОЛОСУВАННЯ». А ще краще, якщо одноголосно будуть голосувати саме ці позитивні лідери, а не всі загалом!
То де і як їх знайти?
За своє життя я не раз читав та чув, що «саме нове – це добре забуте старе».
Звернемося до Стародавньої Русі (України) і зустрінемося з незнайомими нам назвами:
- Сходотай – Позитивний Лідер,
- Купа, Копа, Копні Збори – Загальні Збори Сходотаїв,
- Верв – Територіальна Громада,
- Віче – Загальні Збори Представників Сходотаїв певного рівня (Десяцьких, або Соцьких, або Тисяцьких, або Десятитисяцьких,…).
Багато хто приймав участь в зламі цієї системи самоуправління народу. Система пручалась, не піддавалась століттями, але все таки зламалась. Зламати змогли, а кращої так і не винайшли. То тепер нам необхідно знов її відновити.

З чого почнемо?
Легше та швидше – робити все зверху вниз. Обрати гарного Президента чи Гетьмана – і він все за нас сам зробить!
Але дерево не росте зверху вниз. Якщо бажаєте отримати гарний результат, то треба все робити комплексно та природньо!
Тільки «ПІРАМІДУ ВЛАДИ» (керування зверху – вниз, та звітність знизу вгору) необхідно змінити на «МАТРЬОШКУ», коли кожна, навіть сама маленька лялечка, самостійна та самодостатня, але може розраховувати на підтримку зверху, знизу та з боків, як дитина розраховує на підтримку батьків та сім’ї.
В народі кажуть «Один в полі не воїн» (хіба тільки щось зламати). То треба об’єднуватись!

Опорою нам будуть ті самі 15-20% активу (тільки стережіться екстремалів та негативних лідерів, притримайте їх).
Почнемо з активу, активістів.
Це може бути самий різний актив: релігійний, партійний, професійний (як був у Польщі), а може – за місцем постійного проживання. Я обрав останнє.

Збираємо всіх жителів одного під’їзду, або будинку, або кварталу на Загальні Збори.
Утворюємо Малу Територіальну (Будинкову, або Квартальну) Громаду.
Обираємо Голову (Старосту), Правління (Секретар, Скарбник, Спеціалісти), актив та Ревізійну Комісію для самоконтролю.
Визначаємо план першочергових дій (наприклад, відремонтувати покрівлю, запустити ліфт, заасфальтувати тротуар, поміняти водопровід, покрасити дитячу гойдалку, тощо) та скільки на це необхідно зібрати грошей (по скільки з кожного дорослого дієздатного члена сім’ї). Мала територіальна Громада бере під своє керування та відповідальність житло та прилеглу територію.
Закриваємо Загальні Збори та починаємо діяти.

Це добре. Це потрібно. Але це не саме головне!
Саме головне – віднайти ПОЗИТИВНИХ ЛІДЕРІВ!!!

Розподіляємо Правління, актив по квартирах і вечорами, після роботи йдемо в гості до цих сімей. Записуємо всіх спеціалістів – які можуть нам згодиться у спільній справі (слюсарі-сантехніки, столяри, водії з автотранспортом, електрики, газівники, електро- та газозварники, муляри, юристи та інші). Особливу увагу приділяємо багатодітним сім’ям.
Ми шукаємо Позитивного Лідера стійкої, сильної, самостійної, самодостатньої, успішної, здорової багатодітної сім’ї, у якого є досвід упорядкування простору, виходу з складного, скрутного, кризового становища.
Знайшовши такого і заручившись його підтримкою та згодою сім’ї, ми включаємо його до свого активу та кандидатом у Сходотаї.

Для утворення дієздатної Територіальної Громади потрібно 100-300 Сходотаїв (на Русі таку кількість набирали з 7-9 селищ). Тому не поспішайте. Дуже строго оцінюйте дії людини, яку ви хочете висунути Сходотаєм. Головне не кількість, а якість. Не обіцянки, а дії!!!

Після ознайомлення з усіма сім’ями своєї Малої Громади, познайомтеся з Малими Громадами – сусідами. Обміняйтеся наявною інформацією та далі дійте спільно.
Тільки тоді, коли визначите необхідну кількість Кандидатів у Сходотаї, визначите кордони своєї майбутньої самодостатньої Територіальної Громади, тільки тоді вирішуйте скликати Загальні Копні Збори!
Заздалегідь підготуйте місце проведення Копних Зборів та план Порядку Денного.

ІІІ. Копні Збори

Сходотаї, Кандидати у Сходотаї запрошуються - сходяться до Купи, на Загальні Копні Збори. На Копні Збори можуть бути також запрошені Голови різних Громад, представники Влади, представники від Старців, молоді, жінок, Волхвів (Брахманів), Сходотаїв Територіальних Громад-сусідів та інші.
На Копних Зборах право голосу мають всі, але Право Вирішального Голосу мають
ТІЛЬКИ Сходотаї!!!
З Сходотаїв обирають Старосту, Правління (Секретар, Скарбник, тощо) та Ревізійну Комісію (Комісію Громадського Контролю Сходотаїв, або Виборців).
Староста керує проведенням Копних Зборів та Територіальною Громадою між Копними Зборами, зберігає у себе всі необхідні документи, протоколи Копних Зборів, заяви, архів.
Першим питанням Порядку Денного Копних Зборів є Прийняття нових Сходотаїв, які почнуть діяти з початку нового календарного року і діятимуть на протязі одного календарного року.
Сходотай обирається на один календарний рік, може бути переобраний на черговий календарний рік, але не більше, ніж п'ятнадцять років поспіль. Потім повинна бути перерва в обранні Сходотаєм не менше ніж п’ять років.
Сходотая його багатодітна сім’я має право будь-коли відізвати, або переобрати.
Копні збори мають право достроково припинити діяльність Сходотая.
Якість кожного Сходотая оцінюють по його ділам, здатності оминати скрутні моменти, успішно виходити з кризових ситуацій, упорядковувати простір, долати перешкоди, буди відповідальним, виконувати обіцянки.
Рішення приймають тільки Сходотаї та тільки ОДНОГОЛОСНО (консенсус).
Якщо хтось з Сходотаїв проголосував «ПРОТИ», або «УТРИМАВСЯ», то рішення не приймається. Заслуховують, вмовляють, переконують, радять або шукають інше рішення, або переносять рішення по цьому питанню на наступний раз, або знімають з Порядку Денного.

Крім своєї сім’ї Сходотай бере під свою відповідальність сусідів, які не мають свого Сходотая (одинаки, неповні сім’ї, неблагополучні сім’ї, іноземці, люди без Громадянства України, безробітні, немічні, діти та підлітки без піклування, хворі та інваліди, без постійного місця проживання, тощо).

Територіальна Громада (Верв – старовинна назва) бере на себе максимум прав, обов’язків та відповідальності на своїй території.
Територіальна Громада виступає як єдине ціле, діє «Один за всіх та всі за одного».
Якщо хтось з членів Територіальної Громади щось скоїв протиправне, то Територіальна Громада має право взяти його під свою опіку (рішення приймає суд). Але Територіальна Громада також має право відмовитися від опіки невиправного, злочинця (рішення приймає суд).
Територіальна Громада опікується дітьми та підлітками, які залишилися без батьків.
Якщо хтось проживає на території Територіальної Громади, користується її надбанням, але вступати до її складу не бажає, то Територіальна Громада має право такого відселити зі своєї території (рішення приймає суд).

Територіальна Громада може мати Статут (затверджується на Копних Зборах та юридично реєструється), рахунок в банку – тобто бути Юридичною особою (не обов’язково).

Територіальна Громада розраховується як самостійна, самодостатня, самоорганізована, самоупорядкована, самовідтворююча, стійка, сильна, успішна з покоління в покоління.

Територіальна Громада може існувати окремо, але не може бути повністю ізольованою від інших. Налагоджуються зв’язки, взаємодія, взаємодопомога, спеціалізація, торгівля та інше. Все це потребує домовленостей, різноманітних договірних відносин.

IV. Об’єднання Територіальних Громад

Територіальна Громада має право, за умовами Законного Договору, об’єднатися з іншою (іншими) Територіальною Громадою і утворити Об’єднання Територіальних Громад за обов’язковою умовою, що кожна з Територіальних Громад нічого не втрачає (територія, права, обов’язки, відповідальність та інше).
Об’єднання Територіальних Громад бере на себе те, що кожна з Територіальних Громад окремо взяти на себе не взмозі.
Об’єднання Територіальних Громад обов’язково створює Територіальну Раду та стає Юридичною Особою (Статут затверджений Територіальною Радою та юридично зареєстрований, рахунок в банку, юридична адреса).

V. Десятинна система Представників Сходотаїв та Віче

Об’єднання Територіальних Громад мають право за умовами Законного Договору об’єднатися в більше Об’єднання Територіальних Громад. Умова одна – ті, хто об’єднався, не мають право нічого втрачати (територію, права, обов’язки, відповідальність та інше), об’єднавшись - беруть на себе максимум обов’язків, зобов’язань, відповідальності, які попередні виконувати не мали змоги.

Сходотаї успішно діють на рівні Територіальних Громад.
Діяльність Сходотаїв на рівнях Об’єднань Територіальних Громад потребує більших знань, вмінь, відповідальності, сміливості, здібностей.
Хто готовий для цього, об’єднується за десятинною системою Представників Сходотаїв.

Десять Сходотаїв-сусідів по місцю постійного проживання обирають проміж себе одного, найкращого – Десяцького.
Десять Десяцьких-сусідів обирають проміж себе найкращого – Соцького.
Десять Соцьких обирають Тисяцького.
Десять Тисяцьких обирають Десятитисяцького.
Десять Десятитисяцьких обирають Стотисяцького.
Десять Стотисяцьких обирають Мільйонного.

Кожен з рівнів десятинної системи Представників Сходотаїв має право на території відповідного Об’єднання Територіальних Громад зібрати Віче.

100-300 Десяцьких утворюють Об’єднання Територіальних Громад на рівні Адміністративно-Територіального поділу України – Сільради (у містах це може бути Житловий район чи Мікрорайон).
100-300 Соцьких утворюють Об’єднання Територіальних Громад на рівні Адміністративно-Територіального поділу України – Район.
100-300 Тисяцьких утворюють Об’єднання Територіальних Громад на рівні Адміністративно-Територіального поділу України – місто з поділом на райони.
100-300 Десятитисяцьких утворюють Об’єднання Територіальних Громад на рівні Адміністративно-Територіального поділу України – Область.
100-300 Стотисяцьких утворюють Об’єднання Територіальних Громад на рівні Адміністративно-Територіального поділу України – Край.
Мільйонні Представники Сходотаїв - утворюють Об’єднання Територіальних Громад на рівні Адміністративно-Територіального поділу України та входять до Палати Сенаторів (Сенат) Верховної Ради України.

Територіальна Рада Об’єднання Територіальних Громад має Представницьку функцію та розподілена на дві Палати: Палата Депутатів і Палата Представників Сходотаїв (Верховна Рада України має Законодавчу функцію, теж розподілена на дві Палати - Палату Законодавчу та Палату Сенату).
Сходотаї, Представники Сходотаїв, Депутати, інші Обранці привселюдно, один раз у житті приймають присягу Україні в Територіальній Раді за місцем постійного проживання та реєструються в Центральній Виборчій Комісії України.

Віче

Десятинні Представники Сходотаїв на Території Об’єднання Територіальних Громад певного рівня сходяться на Віче, але кількість десятинних Представників певного рівня на Віче не може перевищувати 300 осіб.
Якщо кількість десятинних представників Сходотаїв певного рівня перевищить 300 осіб, то це означає, що Об’єднання Територіальних Громад не відповідає цьому рівню і його необхідно або поділити на кілька, або віднести до іншого рівня Десятинних Представників Сходотаїв.

На Віче Представники Сходотаїв обирають Старосту Віче, Правління Віче (Секретар, Скарбник та інші), Ревізійну Комісію (Комісію Громадського Контролю Виборців), вирішують інші питання Порядку Денного.

На Віче вирішують - скільки потрібно Обранців та на які посади на повний термін часу (п’ять років), Тимчасових Посадовців, Депутатів та Тимчасових депутатів (на 4, 3, 2, 1 роки). Скільки Представників Сходотаїв і кого саме залишити на календарний рік робити у Територіальній Раді.
Скласти перелік затратних завдань на кожне штатне посадове місце Депутата, Тимчасового Депутата, включити до Законного Договору Виборців з Обранцем.
Затвердити оклади Обранцям.
Діє принцип: нема обов’язків та зобов’язань – нема штатного посадового місця та зарплати.

На ВІЧЕ право ВИРІШАЛЬНОГО ГОЛОСУ мають тільки певні зареєстровані Представники Сходотаїв та голосують тільки ОДНОГОЛОСНО (консенсус).

Вся влада в Україні не повинна витрачати на себе більше ніж 3% бюджету.

VI. Cистема виборів та контролю

1. В Україні необхідно утворити Контрольну владу, яка буде більш пильно та рішуче виправляти ті чи інші відхилення від нашого з вами проекту під назвою «УКРАЇНА».

2. На кожному Рівні (починаючи з Територіальної Громади і закінчуючи Мільйонними Представниками Сходотаїв) утворити Комісії Громадського Контролю Виборців (Сходотаїв), які прийматимуть участь в постійному відслідкуванні (моніторингу) дій Обранців (в першу чергу - Депутатів).

3. Для справної роботи виборчої системи та громадського контролю необхідно розробити та впровадити електронні програми «Вибори», «Прозоро» та «Недовіра».

Важливо обрати якісного, справедливого, чесного Обранця, але ще важливіше – мати змогу виказати недовіру та своєчасно відізвати (відірвати) «ВІД КОРИТА» користолюбця.

4. Системою виборів в Україні керує Центральна Виборча Комісія (ЦВК) України.
Виборців та Обранців потрібно постійно навчати. Для цього ЦВК на Виборчих Дільницях вивішує інформацію про Кандидатів в Обранці та про порядок голосування. Але цього замало.

5. ЦВК, разом з Виконавчою Владою, повинна в кожному Адміністративному районі відкрити Постійно Діючу Виборчу Дільницю (ПДВД).
ПДВД – це навчальний центр, особлива спеціалізована бібліотека, курси, семінари, агітаційний та комп’ютерний центр.
В ній концентруються всі Закони України, Рішення, Постанови, тощо. Там можливо подивитись копії біографій Обранців, їх особисту інформацію, проекти, плани, індивідуальні посадові інструкції, Законні Договори зі Сходотаями та багато іншого.
В ПДВД діють курси підвищення кваліфікації Виборців (Сходотаїв) та Обранців (претендентів, кандидатів, депутатів, помічників та інших). В ПДВД збирається архів проектів покращення життя, проектів та планів тих, хто не став Обранцем, побажань різних людей, наказів, бізнес-плани освоєння ресурсу території, сценарії комплексного розвитку території, тощо.
ПДВД – це музей діючих новітніх технологій, відкриттів, передового досвіду, передовиків, активу, портретів кращих Сходотаїв та Обранців, фільмів, тощо.
ПДВД обов’язково має свій сайт в Інтернеті (досвід, знання, цілі на майбутнє, плани розвитку).

6. ВИБОРИ Депутатів (Обранців). Референдуми
Сходотаї (Виборці) заздалегідь орієнтуються – скільки штатних посадових місць для обрання Депутатів (Обранців) необхідно Об’єднанням Територіальних Громад на рівнях Сільради, Району, Міста, Області, Краю, України.
Сходотаї (Виборці) готують/збирають завдання, накази, доручення Депутатам, за допомогою спеціалістів розподіляють їх по рівням влади, прораховують необхідний кошторис, джерела фінансування, тощо.
Завдання, накази, доручення Депутатам групують та розподіляють за кожним штатним посадовим місцем. Готовлять проекти, Програми дій, Плани дій, Індивідуальні посадові інструкції, Договори Виборців з Обранцем.
Ці дії дозволяють більш точно визначити необхідну кількість виборних вакантних штатних посадових місць Обранців та необхідний профіль спеціалізації кожного.
Керує всією цією роботою Центральна Виборча Комісія (ЦВК) України.

Чергові Вибори Депутатів та інших Обранців, Референдуми (Всеукраїнський, Місцеві) плануються на третю неділю жовтня (щорічно).

Кожного року обранню на штатні посадові місця на повний п’ятирічний термін підлягає 1/5 (20%) Депутатів та інших Обранців. Інші вільні штатні посадові місця розподіляються між Тимчасовими Депутатами та іншими Тимчасовими Обранцями терміном на 4, 3, 2 та 1 рік, з розрахунку, що кожного року 20% штатних посадових місць стають вільними для обрання/переобрання Депутатів та інших Обранців.

Кількість Претендентів на вільне штатне посадове місце Депутата чи іншого Обранця може бути безліч. Всі Претенденти реєструються в ЦВК.
Не пізніше ніж за сто діб до дати Виборів Претенденти на одне вакантне штатне посадове місце повинні зустрітися, познайомитись та розпочати між собою конкурсні змагання.

За дев’яносто діб до дати Виборів Претенденти обирають проміж себе двох Кандидатів на одне штатне посадове місце.
Третім Кандидатом може бути особа, яка організувала діюче екологічно чисте родове поселення на 150 екологічно чистих родових маєтків та сам зі своєю сім’єю проживає у такому маєтку.
Кандидати реєструються в ЦВК та отримують документ на право агітації серед Виборців.

Агітацію проводять безоплатно. Всі види прямої чи скритої оплати передвиборчої агітації заборонені та підлягають терміновому судовому розгляду як порушення Конституції України. Агітація припиняється за добу (24 години) до дати проведення Виборів.

У день проведення виборів Виборець (Сходотай) має право на кожне вакантне штатне посадове місце Обранця (Депутата) обрати одного, чи додати іншого та проголосувати.
Виборець (заздалегідь погодивши з ЦВК) має право голосувати достроково, по Інтернету, тощо.

Депутат чи інший Обранець повинен повністю відповідати потребам обраного ним вакантного штатного посадового місця.
Депутатом чи іншим Обранцем не може бути людина, яка не звільнилася з роботи чи займаної посади (окрім викладацької, наукової та творчої роботи), входить до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку, порушив Конституцію України або інший Закон України.
Якщо бізнесмен вирішив балотуватися, він повинен продати бізнес (це має відношення до всієї сім’ї) та гривні від продажу бізнесу покласти в Банк Розвитку України (БРУ) на зберігання.
Обранцем (Депутатом) не може обиратись діючий чиновник.
Депутат чи інший Обранець, який виконав вимоги Конституції України, Закони України,
приймає присягу, підписує трудовий Договір (Контракт) і розпочинає роботу.
Депутат чи інший Обранець працює ПРОЗОРО.
Комісія Громадського Контролю Виборців проводить постійний контроль за роботою обраних осіб. Виборці мають право в будь-який час відізвати Обранця.

Депутат Верховної Ради України обов’язково повинен мати обраного на Виборах Помічника Депутата.

VII. Неприбуткова Корпорація Комплексного Розвитку Території

1. При Виконавчій Владі всіх рівнів створюється структура «Неприбуткова Корпорація Комплексного Розвитку Території», яка не є самостійною юридичною особою.
Ця структура повинна мати декілька підрозділів (організаційний, некомерційний, інноваційний, комерційний).

Тільки не плутайте цей проект з іншими – чисто комерційними проектами Комплексного Розвитку Території.

Кожна Виконавча Влада бере одну занедбану територію – навіть саму найгіршу. Проводять облік всіх можливостей (ресурсів) цієї території (без винятку). Розробляють Бізнес-плани по освоєнню кожного з ресурсів території. Проводять конкурси Бізнес-планів. Збирають кращі Бізнес-плани у Сценарій (Сценарії) комплексного розвитку території.
Підраховують і вирішують, що необхідно зробити, щоб отримати найкращий кінцевий результат (не економити, нічого не залишати «на потім», не шукати прибутковість чи вигоду - територія повинна стати повністю відпрацьована, мати найкращий, закінчений, стійкий вигляд, «придатна для проживання та відтворення населення з покоління в покоління»).

Сценарії обговорюють з кожним мешканцем території персонально (Що Вам необхідно? Чим Вам допомогти?) та кращий з них приймають на місцевому Референдумі.
Люди самі вирішують долю своєї території. Ніхто нічого їм не нав'язує. Самі вирішують, самі втілюють, коригують, перевіряють і контролюють!
Територіальна Рада приймає рішення, яке стане обов'язковим для виконання.
Приватні підприємці, фермери, працюючі успішні підприємства і т.і. – ніхто їх не турбує. Їм безкоштовно допомагають (за їх бажанням).

Налагодили, допомогли і нехай юридична або фізична особа далі оптимізує.
Організаційний сектор Корпорації виграє не фінансово, а від отриманого результату.

«Неприбуткова Корпорація Комплексного Розвитку Території» знімає з виробників всі додаткові навантаження, допомагає у постачанні, зборі сировини, первинного продукту, забезпеченні технікою, запчастинами, пальним, всім необхідним, вирішує юридичні, фінансові та інші питання, добудовує необхідні ланки, структури, тимчасово бере керування на себе (при необхідності).
На всіх етапах роботи організують спеціалізовані ланки, структури, залучають людей до роботи, йде взаємодія. Організують обмін інформацією, визначають напрямки дій, послідовність витрат місцевого бюджету, освоєння певної території (не розпорошуватись, а діяти в одному напрямку, поетапно, послідовно, окремими ділянками роботи, не поспішаючи, кожен - відповідальний за найвищу якість своєї частини роботи) до повного освоєння території.
Пам’ятайте: кількість і якість між собою взаємопов’язані – збільшите чи прискорите кількість, втратите якість, то не поспішайте, робіть ЯКІСНО, згідно плану та «еталону» якості, з довгостроковою гарантією!!!

Закінчивши Сценарій розвитку однієї території, виконком приймає на себе «Сценарій комплексного розвитку» іншої території, залишаючи на постійному контролі і допомозі те, що зроблено.

І завжди пам’ятайте: не народ для влади, а влада для народу, для кожної людини.


VIII. Стяг України
«Історія українського прапора розпочалася кілька століть тому, але офіційно затвердили синьо-жовтий стяг як державний символ України лише 28 січня 1992 року.
Українське синьо-жовте сполучення - одне з найдавніших серед сучасних національних прапорів. Сучасний український прапор походить від герба Галицько-Волинського князівства - золотого лева в синьому тлі, який з'явився в другій половині XIII століття.

Навколо кольору прапора та порядку кольорів точилося чимало дискусій. Одні вважали аутентичними малинові знамена козацької держави, інші, визнаючи синьо-жовтий стяг, переконували, що його кольори перевернуті.
Утім, саме синьо-жовтий прапор – це символ боротьби за незалежність України у ХХ столітті. Синьо-жовтим був стяг генерального штабу головного отамана Симона Петлюри. На малюнках Юліана Буцманюка та Леоніда Перфецького, які були учасниками визвольних змагань, також зустрічаються саме синьо-жовті прапори.
Протягом останніх 20 років історики проводили дослідження становлення національних символів та спростовували різні міфи. Зокрема, іноді кажуть, що Скоропадський перевернув прапор, прийнятий Михайлом Грушевським. Однак документи тих часів засвідчили, що, з одного боку, прапор був вже синьо-жовтим ще з 1848 року, яким його затвердили на Засіданні Головної Руської Ради у Львові, а з іншого, у публікаціях того часу не акцентували особливу увагу на тому, який колір називати першим: синій чи жовтий. Тому в датованих одним роком джерелах можна зустріти як синьо-жовтий, так і жовто-синій.

Варто звернути увагу і на те, що й досі часто можна зустріти вживання "жовто-синій", хоча офіційний державний прапор України – синьо-жовтий.

Історики наводять ще велику кількість версій щодо значення нашого прапору.

Наразі існує багато тлумачень кольору нашого прапору. Поширеним є трактування синього як символу мирного неба, а жовтого – символу пшениці, а тому мирної праці та достатку. Інше тлумачення пояснює жовте як символ Творця, Бога-Отця і взагалі – Вищу Духовність. Синє ж – це все земне, а також свобода вибору, якою Творець наділив свої творіння з надією, що вони не будуть нею зловживати.

Нині, як і раніше, всі важливі події в житті України, відбуваються під синьо-жовтим стягом».

І все ж таки.
«Світом правлять не слова та закони, а знаки та символи» (Конфуцій).
Головний колір прапора – той, що зверху.
У прапора України це СИНІЙ колір.
За геральдикою синій колір означає, що Україна знов пішла шляхом «Хаосу. Негідні люди опиняються у владі, а гідні – в злиднях. Руйнування і занепад. Не беріться за якусь важливу справу - задумане не станеться».
Синій колір на прапорі України означає, як гадають українці: «колір вільного неба».
Синій колір на прапорі Росії гадають, що означає: «чесність», а за іншою версією - це «колір Богородиці, яка протегує Русі» (зверніть увагу – протегує не Росії, а Русі!).

Так. Україна має героїчну історію. Багато людей полягло за визволення, за свободу, за самостійність. Але важливо – не шлях, а кінцевий результат!!!
Під синім кольором шлях буде довгий, важкий, героїчний, чесний. А результат!?

Якщо головним (зверху) зробити жовтий колір (щасливий колір, колір золота, колір Бога), то за геральдикою це означатиме: «РОЗКВІТ. МАЛЕ ВІДХОДИТЬ. ПЕРЕМОГА ДУХА НАД МАТЕРІЄЮ. РОЗВИТОК І ПОРЯДОК. ГАРМОНІЯ І СВІТЛО. ЩАСТЯ».
Ще у геральдиці жовтий колір в гербі або на полотнищі прапора означає могутність, силу, справедливість, знатність і багатство.

На початку 90-х років китайська художниця і спеціалістка по феншую Мао Мао звернулася до українського президента Леоніда Кравчука з закликом змінити головний державний символ країни — синьо-жовтий прапор. Вона запевняла, що комбінація з синьою смугою зверху є вкрай невдалою і не обіцяє молодій країні нічого доброго. На думку Мао, щоб Україна розвивалася нормально, прапор необхідно перевернути.

Так що нам важливіше: героїчна історія, чи щасливе майбутнє?
Я гадаю, що щастя наших дітей найважливіше, саме за це боролись і гинули наші героїчні батьки, діди та прадіди.

Україні пропонують ще інший прапор – червоно-чорний.
Червоний - цей колір позначає «кров» (пролиту людьми в боротьбі за революцію і незалежність).
Чорний – «скромність, мудрість і печаль».

IX. ОСВІТА.
1. Від фактологічної необхідно перейти до методологічної освіти.
2. Людям надати таких знань, щоб їх неможливо було обдурювати.
3. В Україні потрібно постійно готувати управлінський корпус.
4. Навчання необхідно розпочинати якомога раніше та орієнтуватися на найкращих учнів, а не на середніх чи гірших (на Асів, а не на Нелюдів). Можливо створювати рейтингові групи, класи, учбові заклади.

Х. ІСТОРІЯ
1. «Без минулого немає сьогодення, а без минулого і теперішнього, нема майбутнього!»
2. Повернути людям вірне розуміння історії.
3. Дати людям розуміння управління в глобальному історичному процесі.

ХІ. ІДЕОЛОГІЯ
1. Головна ціль політичних партій – ВЛАДА!!!
«Несправедливий задум ховається в безлічі ідеологій: демократичних, ліберальних, націоналістичних, монархічних, від ультралівих до ультраправих, які, як різноколірні фантики, обгортають одну і ту ж начинку, один вміст: побудова на Землі глобальної невільничої цивілізації.
Таким чином, в будь-якому суспільстві може торжествувати всього лише один задум життєустрою з двох можливих: або Божеський, або сатанинський».

2. Яка влада головна? Президентська? Законодавча? Виконавча? Судова?
Ні – КОНЦЕПТУАЛЬНА!!! А такої влади в Україні нема!... Чому?
Тому й вештається Україна не знамо куди.

3. Замість МАМОНИ необхідно обрати КОНЦЕПТУАЛЬНУ, справедливу, -
БОЖЕСЬКУ ІДЕОЛОГІЮ.
Я не закликаю до віри в Бога, а закликаю гнати «паразитів» з України!!!

ХІІ. ГРОШІ
1. Україна сама собі друкує та карбує гроші. То навіщо позичає під проценти гроші інших країн?
Відмовтесь від «прив’язки» гривни до валюти будь-якої країни – і підніметься з колін економіка України.
Забороніть позичати гроші у інших країн, бо це приведе до рабства українців!!!

2. Економіка України повинна бути безкризова.

3. КРЕДИТУВАННЯ
Заборонити ЛИХВАРСТВО для Громадян України і підніметься з колін підприємництво.
Банки можуть робити як інвестори, кредити надавати безвідсотково, мінусово відсотково, безповоротно.

4. Першого січня кожного сьомого року СКАСОВУЙТЕ БОРГИ Громадянам України і отримаєте щасливе населення.

5. Скасуйте податки і отримаєте зростання малого та середнього бізнесу.

6. Введіть в Україні гарантований Прожитковий Мінімум.
Визнайте дітей та підлітків непрацездатними, надайте їм державну допомогу («Прожитковий мінімум») і отримаєте збільшення населення України.

7. Біржову вартість валют не враховувати.
За одиницю Коефіцієнту Вартості Гривні приймати середню вартість Кошика Прожиткового Мінімуму однієї людини в Україні за рік.
Одночасно розрахувати вартість такого ж умовного Кошика Прожиткового Мінімуму на одну особу за рік в країні, валюту якої необхідно оцінити, з урахуванням особливостей економіки країни (гарантії, дотації, тощо) – валютний коефіцієнт.

8. Ввести пайову участь населення в економіці.

ХІІІ. ГЕНОЦИД
Заборонити засоби геноциду – знищення людей та природи.

ХІV. ЗБРОЯ
Україна – мирна країна, відмовилась від ядерної зброї, скоротила армію і майже її обеззброїла.
В результаті – накликала собі війну. Росія відторгла від України Крим, веде війну на Донбасі та позіхає на всю територію України.
Дайте підприємствам «воєнні закази», зробіть гідну армію і вам не потрібно буде посилати дітей на війну!

XV. СВІТОГЛЯД
СВІТОГЛЯД людини можливо умовно поділити на три рівні бачення світу:
ЕЛЕМЕНТНИЙ - компоненти світогляду об'єднуються і реалізуються в повсякденній свідомості;
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ - світоглядні проблеми, концепції;
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ - поняття і принципи, які складають центр, ядро світогляду.

Світогляд українців зараз знаходиться на першому, Елементному рівні. Його потрібно розтлумачувати людям – це обов’язок ЗМІ.
Концептуальний та методологічний рівні світогляду необхідно досягти – це обов’язок ОСВІТИ.

XVI. ЗДОРОВ’Я
1. Заохочуйте здорових людей і отримаєте здорове населення.
2. Запровадьте обов’язкову довічну страхову медицину, медичну та соціальну допомогу, соціальне забезпечення.

XVII. МИР
Необхідно заключати мирні Законні Угоди на рівні між населеними пунктами, Територіальними Громадами, Об’єднаннями Територіальних Громад та не допускати військових подій на їх територіях.
Якщо це необхідно – задійте загони самооборони.
Не чекайте, поки це зроблять за вас на рівні країни чи світу. Коли всі мешканці почнуть діяти заради миру, то так воно і буде!!! Дійте!!!

XVIII. ЖИТТЯ
ЗАБОРОНІТЬ владі будь-яким чином ПОГІРШУВАТИ ЖИТТЯ.
Держава зобов'язана надати Громадянину найкращі умови життя та розвитку.

ХІХ. НАУКА
Наука потрібна практична.
Попереду технічних досягнень повинна йти техніка безпеки.

ХХ. Прийняти нову КОНСТИТУЦІЮ УКРАЇНИ: http://ontext.info/106375


Дивіться відео:
http://gopsy.ru/lichnost/chto-takoe-mirovozzrenie.html
https://youtu.be/iTaVRXN-2OE
https://youtu.be/jGM8moXjRt8
https://youtu.be/iwsat2um5uo
https://youtu.be/k7Ut4jViXgs
https://youtu.be/83amKtW6zZk
https://youtu.be/xOjoQNbM4yk
https://youtu.be/UR7NbPakbvU
https://youtu.be/1X6ovhI0p50
https://youtu.be/TwxA2yL7DDg
https://youtu.be/PFhyIqVWYD4
https://dic.academic.ru/book.nsf/64459759/Спасти государство (Книга: Роман Василишин, Александр Омельченко «Спасти государство», 2015 г.)
https://www.youtube.com/watch?v=ahWmAKSlBVI&feature=youtu.be
https://youtu.be/g7vPSr8z4Po


Зарегистрируйтесь на ontext.info для получения дополнительных возможностей по работе с сервисом.